Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Dział Nadzoru Fitosanitarnego - WIORiN Łódź


fax: 42 633-83-89

 

Katarzyna Kacprzak - Arhayem
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 42 633-99-72 wew. 33

Ewelina Janas
Inspektor

tel. 42 633-99-72 wew. 34

Katarzyna Laskowska

Specjalista

tel. 42 633-99-72 wew. 34

Aneta Tomczyk

Starszy inspektor

tel. 42 633-99-72 wew. 34

Justyna Zaton

Starszy inspektor

tel. 42 633-99-72 wew. 34

 

Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego należą:

 

 1. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN).
 2. Nadzór nad pobieraniem prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych.
 3. Nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących postępowań w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych i RAN.
 4. Nadzór nad realizacją programu Survey.
 5. Nadzór  nad obsługą fitosanitarną eksportu, w tym nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych.
 6. Organizacja i prowadzenie egzaminów potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin. dla podmiotów.
 7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.
 8. Prowadzenie  Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.
 9. Nadzór nad upoważnianiem podmiotów do wydawania paszportów roślin.
 10. Nadzór nad wydawaniem paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych.
 11. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych w obrocie w zakresie zaopatrzenia roślin w paszporty.
 12. Nadzór nad przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 13. Nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych i wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych.
 14. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspektoratu.
 15. Koordynacja wpisów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wpisów w części dotyczącej zdrowia roślin.
 16. Przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego,
 17. Zatwierdzanie wpisów podmiotów w systemie TRACES-NT,
 18. Współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru fitosanitarnego oraz nadzór nad prowadzeniem prac naukowo - badawczych,
 19. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu.
 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora
Zgłoś błąd