Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Referencyjne Laboratorium Nasienne

 

Referencyjne Laboratorium Nasienne

ul. Grunwaldzka 250 B

60-166 Poznań

 

Kierownik laboratorium: Irena Gera

tel.: 607 334 442

 

Biuro RLN

tel. 538 621 667

tel. 734 116 132

email: 

 

Przyjmowanie prób w RLN

tel. 538 624 001

 

Zakres działalności Referencyjnego Laboratorium Nasiennego (RLN) w Poznaniu obejmuje:

  • ocenę laboratoryjną próbek materiału siewnego i nasion zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA (International Seed Testing Association) oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej
  • sprawowanie nadzoru i koordynowanie urzędowej oceny materiału siewnego w Oddziałach Centralnego Laboratorium
  • nadzór nad laboratoriami akredytowanymi należącymi do firm nasiennych
  • prowadzenie szkoleń i egzaminów dla analityków nasiennych
  • prowadzenie szkoleń i organizowanie sieci urzędowej próbobiorców materiału siewnego upoważnionych do pobierania próbek w celu wystawienia międzynarodowych świadectw ISTA
  • organizację międzylaboratoryjnych badań porównawczych i badań biegłości dla Oddziałów CL i akredytowanych laboratoriów firm nasiennych.

 

Referencyjne Laboratorium Nasienne postępuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, a wdrożony System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and Seed Sampling. Laboratorium od 2000 roku posiada akredytację Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), a od 2010 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

 

Wysoką jakość wykonywanych badań i wiarygodność uzyskiwanych wyników potwierdzają pozytywne rezultaty uczestnictwa w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA).

 

REFERENCYJNE LABORATORIUM NASIENNE

Rejestracja próbek i wydawanie wyników

Emilia Nikiel

tel. 538 621 667
 

Ewelina Szamot

tel. 734 116 132
 

Lucyna Zdarta-Sońta (przyjmowanie prób)

tel. 538 624 001
 

Czystość i wilgotność nasion

Magdalena Andrzejak (Kierownik ds. Jakości)

tel. 538 621 093
 

Urszula Surma (Kierownik ds. Metod Badawczych)

tel. 538 621 093
 

Małgorzata Skrzypczak (Kierownik Techniczny ds. Zakupów)

tel. 538 621 093
 

Małgorzata Cebula

tel. 538 621 093
 

Hanna Łączkowska

tel. 538 621 093
 

Katarzyna Panek

tel. 538 621 093
 

Maria Ulczycka-Walorska

tel. 538 621 093
 

Roksana Wasik

tel. 538 621 093
 

Kiełkowanie nasion, zdrowotność nasion i analizy chemiczne

Jolanta Praczyk (Kierownik Techniczny ds. Wyposażenia)

tel. 734 116 131
 

Barbara Granops

tel. 734 116 131
 

Barbara Karolewska

tel. 734 116 131
 

Ilona Kostrzyńska

tel. 734 116 131
 

Małgorzata Mroczkiewicz

tel. 734 116 131
 

Teresa Stolarczyk

tel. 734 116 131
 

Irena Kubiaczyk

tel. 734 116 131
 

 

Zgłoś błąd