Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Opakowania drewniane - eksport

Opakowania drewniane, w tym palety, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 ("Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention - www.ippc.int).

Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane obróbce termicznej, podczas której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56C przez minimum 30 min. Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg. Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty wiórowe, sklejki, łuszczki, itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzewna, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 6 mm), itp.

Opakowania drewniane importowane na teren Unii Europejskiej, w tym Polski muszą być oznakowane zgodnie z ww. wymogami.

W odniesieniu do opakowań krążących pomiędzy państwami UE oraz pomiędzy UE i Szwajcarią, nie ma tego wymogu, za wyjątkiem opakowań, wykonanych z drewna iglastego, opuszczających teren Portugalii, z uwagi na zagrożenie zawleczenia węgorka sosnowca, występującego na terenie tego kraju. W odniesieniu do eksportowanych poza Unię Europejską palet, to czy muszą spełniać one ww. wymagania, zależy od fitosanitarnych importowych przepisów państwa, na teren którego mają być one wyeksportowane. Przepisy innych państw można odszukać na stronie PIORiN lub www.ippc.int.

W celu zapewnienia realizacji powyższego standardu, prowadzony jest w naszym kraju specjalny rejestr zakładów, które produkują palety i spełniają ustalone wymagania. Rejestrację producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (www.itd.poznan.pl), Zakład Badania i Zastosowań Drewna, tel. (061 84 92 425). Wpisanie zakładu do rejestru, uzależnione jest od wyników audytu wstępnego przeprowadzanego przez pracowników w/w Instytutu, a zarejestrowany podmiot otrzymuje indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów.

Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM 15 dostępny jest tutaj.

 

Lista państw, które wymagają stosowania Standardu ISPM nr 15 w imporcie drewnianego materiału opakowaniowego: https://www.ippc.int/en/countries/all/ispm15/

Pliki do pobrania

Ulotka informacyjna dotycząca węgorka sosnowca Bursaphelenchus xylophilus
Rejestr zakładów spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych, zwłaszcza według standardu FAO/IPPC/ISPM 15 (stan na 31.12.2019)

Archiwum komunikatów

Tytuł komunikatu Data publikacji
WYMAGANIA W IMPORCIE DLA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 8 kwietnia 2016
Zgłoś błąd