15 Maja 2020

Podstawowe wymagania dla podmiotów profesjonalnych


Omówienie podstawowych wymagań, które muszą być spełnione przez zarejestrowane podmioty profesjonalne.
Więcej
13 Maja 2020

Ocena zdrowotności wybranych mat. roślinnych dla potrzeb wydania paszportów roślin


Omówienie wymagań, które muszą zostać spełnione w trakcie prowadzenia oceny zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów dla potrzeb wydawania paszportów roślin i obrotu materiałem roślinnym.
Więcej
13 Maja 2020

Ulotki i materiały informacyjne


Ulotki dotyczące wybranych organizmów szkodliwych oraz inne materiały informacyjne przydatne dla producentów roślin.
Więcej