Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

wykaz odmian

Rejestr odmian jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych , których materiał siewny może być wytwarzany i może znajdować się w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii Europejskiej, przy czym w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych, po ich wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu.

Poniżej znajdują się linki zarówno do Krajowego Rejestru Odmian COBORU, Międzynarodowej Listy Odmian jak i Katalogu UE.

 

1. Krajowy Rejestr Odmian COBORU
2. Międzynarodowa Lista Odmian OECD
3. Katalog UE

 

Zgłoś błąd