Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Import materiału siewnego

Materiał siewny roślin rolniczych pochodzący z krajów trzecich może być sprowadzony i dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli został wyprodukowany i poddany certyfikacji zgodnie z systemem równoważności inspekcji polowych w Unii Europejskiej. Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. (2003/17/WE) w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich określa:

  • warunki inspekcji polowych przeprowadzanych w odniesieniu do niektórych gatunków roślin uprawnych,
  • wymogi jakościowe jakie musi spełniać ten materiał siewny,
  • jak uzyskać potwierdzające to dokumenty, takie jak certyfikat OECD, etykieta OECD oraz świadectwo ISTA lub świadectwo AOSA.

 

W przypadku importu materiału siewnego z państw trzecich którym przyznano równoważność mają zastosowanie przepisy art. 119 i 120 ustawy o nasiennictwie. Dodatkowo materiał siewny, który został sprowadzony do Polski z etykietami OECD, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium UE, powinien zostać zaopatrzony w etykiety obowiązujące w UE.

 

Materiał siewny roślin rolniczych pochodzący z państw trzecich objęty jest graniczną kontrolą fitosanitarną w miejscu wwozu, polegającą na sprawdzeniu świadectwa fitosanitarnego oraz zweryfikowaniu zdrowotności tego materiału, w tym pobranie próbek i przeprowadzenie analiz laboratoryjnych.

 

Wymogi jakościowe oraz weryfikacja dopuszczenia odmiany do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sprawdzana jest w miejscu docelowym u odbiorcy, który ma obowiązek zgłoszenia przywozu takiego materiału w terminie 3 dni od odprawy celnej. Informację o imporcie właściwa jednostka terenowa PIORiN otrzymuje z oddziału granicznego za pośrednictwem systemu informatycznego. W przypadku stwierdzenia, że materiał siewny wyprodukowany w państwie trzecim i sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie spełnia wymagań w zakresie jakości albo wytwarzania, w drodze decyzji wydaje się zakaz wprowadzenia materiału siewnego do obrotu.

 

Informacje dotyczące zasad importu materiału siewnego roślin rolniczych z państw trzecich znaleźć można rownież w prezentacji opublikowanej w plikach do pobrania poniżej. 

Zgłoś błąd