Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Uprawa winorośli

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690 z póź. zmian.) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje kontrolę upraw winorośli przeznaczonych do wyrobu wina. Kontrola dotyczy zgodności odmian uprawianych winorośli z przepisami ustawy i Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku").

 

Odmiany:

 

Zgłoś błąd