Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - Rolnictwo ekologiczne

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - Obrót materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich za okres 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD, własnych odmian, wprowadzonych do obrotu przez zachowującego - za okres od 01.07.2022r. - do 30.06.2023r.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę - za okres od 01.07.2021r. - do 30.06.2022r.

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - pobieranie prób

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

wniosek o wydanie zaświadczania potwierdzającego, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wskazanych we wniosku i przeznaczonych do wyprowadzenia, partii(-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter sepedonicus
Wzór wniosku o upoważnienie do stosowania oznaczenia na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), drewnie lub innych przedmiotach
Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do: rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin / rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Zawiadomienie o planowanym szkoleniu
Wniosek o wpis do: rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin / rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy

Centralne Laboratorium

Formularze Centralnego Laboratorium dostępne są pod adresem:

http://piorin.gov.pl/dzialalnosc-laboratoryjna/materialy-do-pobrania/

 

Zgłoś błąd