Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - Rolnictwo ekologiczne

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - Obrót materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich za okres 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD, własnych odmian, wprowadzonych do obrotu przez zachowującego - za okres od 01.07.2022r. - do 30.06.2023r.
Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę - za okres od 01.07.2021r. - do 30.06.2022r.

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO - pobieranie prób

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - cały wniosek
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - zał. A
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - zał. B
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - typy towarów, nazwy botaniczne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych - typy towarów, nazwy botaniczne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów (wersja edytowalna)
Wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń na DMO, naprawiania DMO
Wniosek o wykreślenie z urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
Karta zgłoszenia na egzamin
Zlecenie przeprowadzenia kontroli, pobrania prób
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla bulw ziemniaków o niewystępowaniu bakterii Cs
Wniosek o uznanie miejsca produkcji za wolne od określonego agrofaga

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do: rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin / rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Zawiadomienie o planowanym szkoleniu
Wniosek o wpis do: rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin / rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy

Centralne Laboratorium

Formularze Centralnego Laboratorium dostępne są pod adresem:

http://piorin.gov.pl/dzialalnosc-laboratoryjna/materialy-do-pobrania/

 

Zgłoś błąd