Sprzedaż przez internet

Jeżeli chcesz sprzedawać rośliny poprzez umowy zawieranie na odległość (np. w Internecie), musisz zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez PIORiN, a sprzedawane przez Ciebie rośliny muszą być zaopatrzone w paszport roślin.

 

Jak to zrobić?

 

W jaki sposób można dokonać wpisu do rejestru podmiotów, prowadzonego przez PIORiN?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wpis do rejestru z tej strony, a następnie wraz z wymaganymi załącznikami zanieś go lub wyślij do najbliższej jednostki PIORiN (wykaz jednostek). Wniosek otrzymasz też w każdej jednostce PIORiN. W przypadku sprzedaży roślin przez internet obowiązuję Cię część główna wniosku oraz załącznik A.
 2. Po dokonaniu wpisu zostanie nadany Ci indywidualny numer, który m.in. będzie znajdował się na paszportach, dołączonych do roślin sprzedawanych przez Ciebie przez Internet.

 

W jaki sposób można uzyskać/zaopatrzyć rośliny w paszporty roślin?

Paszporty roślin mogą być wydane przez PIORiN lub sam możesz zaopatrywać swoje rośliny w te dokumenty.

 

Jeżeli chcesz sam wydawać paszporty dla swoich roślin:

 1. Zdaj egzamin potwierdzający, że masz odpowiednią wiedzę w zakresie przepisów ochrony roślin. Szczegółowe informacje na temat egzaminu dostępne są tutaj.
 2. Po zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie, które dołącz do w/w wniosku o wpis do rejestru podmiotów.
 3. W jednostce, w której będziesz dokonywał rejestracji, uzyskaj również upoważnienie do wydawania paszportów roślin.
 4. Kontroluj zdrowotność roślin i dokumentuj to w sposób uzgodniony z jednostką PIORiN.
 5. Przed wystawieniem roślin do sprzedaży przez Internet, wydrukuj paszporty i dołącz je do sprzedawanych roślin. Pamiętaj, aby poinformować w swojej ofercie o załączeniu paszportów. Upewni to kupujących, że nabywają zdrowe rośliny.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wydawania paszportów roślin dostępne są tutaj.

 

Jeżeli chcesz otrzymywać paszporty dla swoich roślin od PIORiN

 

 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów, skontaktuj się z najbliższą jednostką PIORiN w celu omówienia szczegółowych zasad kontroli Twoich roślin (wykaz jednostek).
 2. Przed wystawieniem roślin do sprzedaży przez Internet, złóż wniosek do jednostki PIORiN o wydanie paszportów roślin.
 3. Odbierz paszporty z jednostki PIORiN i dołącz je do roślin, sprzedawanych przez Internet.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące wydawania paszportów roślin dostępne są tutaj.

 

Więcej informacji

Jeżeli chcesz dokładniej poznać wymagania w zakresie produkcji i obrotu materiałów roślinnych na terenie Polski i Unii Europejskiej, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 1. Informacje w zakresie rejestracji podmiotów profesjonalnych
 2. Informacje w zakresie paszportów roślin
 3. Przepisy unijne w obszarze zdrowia roślin, w tym rozporządzenie regulujące wykaz roślin podlegający obowiązkowi paszportowania: rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 (załącznik nr XIII i XIV)
 4. Przepisy krajowe regulujące zasady nadzoru i kontroli - ustawa o ochronie roślin przed agrofagami.