ISTA

Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association). Organizacja której siedziba znajduje się w Bassersdorf w Szwajcarii została powołana do życia w 1924 roku, a Rzeczpospolita Polska jest jednym z 26 krajów założycielskich. Celem ISTA jest opracowywanie jednolitych procedur w zakresie pobierania prób i badania materiału siewnego, które uzgadniane są na szczeblu międzynarodowym, ale również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nasiennictwa przekazywanej na szkoleniach, seminariach i corocznych spotkaniach. Obecnie ISTA skupia laboratoria członkowskie z ponad 70 krajów.
Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. stanowi, iż pobieranie prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego wykonuje się zgodnie z metodyką ISTA. Obecnie dwa laboratoria urzędowe PIORIN – Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu i Oddział Centralnego Laboratorium  w Warszawie posiadają akredytację ISTA. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji tych laboratoriów w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego.
Akredytacja ISTA uprawnia do wystawiania międzynarodowych świadectw jakości materiału siewnego – ISTA „orange”, które zezwala na międzynarodowy obrót materiałem siewnym, w tym eksport do państw trzecich.

 

Komitet ISTA ds. Próbobrania opracował dedykowaną dla próbobiorców aplikację - Kalkulator pobierania próbktóra automatycznie oblicza minimalną liczbę próbek pierwotnych, które należy pobrać (w tym do badania heterogeniczności) ze wszystkich rodzajów nasion, wszystkich rozmiarów i typów pojemników i opakowań, a także strumienia nasion w przypadku pobierania prób przez automatyczny próbobierz. Wystarczy, że osoba pobierająca próbki wprowadzi kilka zmiennych odnoszących się do konkretnej partii nasion, z której pobierane są próbki.

Aplikacja zawiera również wszystkie istotne informacje dotyczące gatunków, z których pobierane są próbki, takie jak maksymalna wielkość partii nasion, wielkość próbki średniej, w tym do badania wilgotności, jak również wielkość próbki analitycznej do oznaczania czystości i innych nasion.

W przypadku różnic np. w odniesieniu do wielkości próbek średnich lub analitycznych pomiędzy Przepisami ISTA, a wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin za nadrzędne uważa się wartości wskazane w ww. rozporządzeniu.   

 

Aplikacja dostępna jest również w polskiej wersji językowej (opcja wyboru języka znajduje się prawym rogu okna  aplikacji) i działa zarówno w trybie on-line jak i off-line po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniach typu smartfon, tablet  z systemem Android lub iOS. Instrukcje dotyczące instalacji aplikacji dostępne są na stronie ISTA -> KLIK 

 

Poniżej znajdą państwo angielską wersję językową opracowanego przez ISTA Protokołu zatwierdzania urządzeń do automatycznego pobierania prób nasion:

Protocol for the approval of automatic seed samplers