Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ocena materiału siewnego

Ocena materiału siewnego polega na sprawdzeniu, czy materiał siewny spełnia wymagania w zakresie jego wytwarzania lub czy materiał siewny odpowiada określonym wymaganiom w zakresie jakości. Ocena Materiału siewnego w zależności od gatunku roślin i kategorii wytwarzanego materiału siewnego, obejmuje:

  • ocenę polową polegającą na sprawdzeniu, w wyniku dokonania oceny plantacji nasiennej, czy plantacja nasienna spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego;
  • ocenę laboratoryjną polegającą na sprawdzeniu jakości lub zdrowotności materiału siewnego;
  • ocenę tożsamości i czystości odmianowej polegającą na sprawdzeniu, na każdym etapie wegetacji roślin, czy cechy odmian pozostały niezmienione w procesie rozmnażania, w celu potwierdzenia tożsamości i czystości odmianowej poszczególnych partii materiału siewnego;
  • ocenę cech zewnętrznych polegającą na sprawdzeniu, czy cechy zewnętrzne materiału siewnego spełniają wymagania w zakresie jakości.

 

Poniżej przedstawione są w formie tabelarycznej wyniki oceny polowej, oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz oceny laboratoryjnej za poszczególne lata, a także dane dotyczące kwalifikacji materiału szkółkarskiego:

 

Ocena polowa

Pliki do pobrania

Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa
Ocena polowa

Informacje o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego, w których zostały stwierdzone wady.

Pliki do pobrania

Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej
Ocena tożsamości i czystości odmianowej

Ocena laboratoryjna

Pliki do pobrania

Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna
Ocena laboratoryjna

Kwalifikacja materiału szkółkarskiego

Pliki do pobrania

Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Powierzchnia/liczba gosp.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Gatunki/odmiany/liczba zakw.
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach
Liczba gosp. w województwach/powiatach

Informacje o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej partii materiału siewnego, w których zostały stwierdzone wady.

Zgłoś błąd