09 Września 2021

Zasady rejestracji upraw i kontrole obrotu ziemniakami w Polsce


Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zajmujące się ziemniakami muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
Więcej
18 Kwietnia 2014

Ziemniaki towarowe


Wymagania dla ziemniaków innych niż sadzeniaki
Więcej
18 Kwietnia 2014

Sadzeniaki ziemniaka


Wymagania dla sadzeniaków ziemniaka
Więcej
18 Kwietnia 2014

Przemieszczanie ziemniaków


Przemieszczanie ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Więcej