Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Polityka przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

e-mail:

Tel: 22 652-92-90

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest:

Pani Agnieszka Rowińska.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Urząd przetwarza Państwa dane w celu, i tak długo jak będzie to konieczne, aby dopełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o środkach ochrony roślin.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej nam zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnej chwili i w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zgłoś błąd