Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Dodano wymagania fitosanitarne Tajwanu.
  2. Zamieszczono zaktualizowany rejestr zakładów spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna
  3. Dodano przepisy fitosanitarne Iranu
  4. Opublikowano zaktualizowane metodyki IP jabłek i borówki wysokiej
  5. Wykaz produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu w imporcie do Algierii
Zgłoś błąd