Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Monitoring materiału siewnego

Corocznie, od 2005 r. Inspekcja prowadzi badania monitoringowe konwencjonalnego materiału siewnego rzepaku, kukurydzy oraz gorczycy (rok 2010) w kierunku występowania domieszek nasion genetycznie zmodyfikowanych. Próbki materiału siewnego znajdującego się w obrocie na terytorium Polski, wytworzonego w kraju, innych państwach członkowskich Unii Europejskeij lub w państwach trzecich, są pobierane przez inspektorów PIORiN zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA). Badania prowadzone są w Pracowni Badania Tożsamości Odmianowej i Analiz GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu. Badania wykonywane są z zastosowaniem metody PCR (analizy jakościowe) i Real-Time PCR (analizy ilościowe).

 

Pliki do pobrania

Zestawienie wyników badań monitoringowych konwencjonalnego materiału siewnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych przeprowadzonych w latach 2005-2018
Zgłoś błąd