Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Z dniem 14 marca 2020 r. zmieniły się zasady sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych. 

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 424) zwiększyła nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad agrofagami kwarantannowymi, ograniczając jednocześnie pozostałe zadania w obszarze niskiego zagrożenia fitosanitarnego do prowadzenia kontroli nad występowaniem agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wobec powyższego, wyłączony został Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów (dotychczas dostępny pod adresem: https://piorin.gov.pl/sygn/start.php). 

 

Sygnalizowanie wybranych organizmów szkodliwych powierzone zostało Instytutowi Ochrony Roślin - Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Poznaniu, a informacje o pojawieniu się tych organizmów zamieszczane będą w serwisie Platforma Sygnalizacji Agrofagów, dostępnego pod adresem: https://www.agrofagi.com.pl/.

 

Zgłoś błąd