Nowe zagrożenia fitosanitarne (NERS – New Emerging Risks)

Neoleucinodes elegantalis
Neoleucinodes...
Oemona hirta
Oemona hirta
Spodoptera frugiperda
Spodoptera...

Każdego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zgłaszają do Komisji Europejskiej około 2000 przypadków wykrycia organizmów szkodliwych dla roślin (czynników chorobotwórczych i szkodników) w towarach importowanych spoza UE. Ponadto każdego roku identyfikowanych jest na terytorium państw członkowskich UE ponad 100 nowych agrofagów, które dotychczas nie były znane z występowania na danym obszarze. Jak najszybsze stwierdzenie faktu pojawienia się nowego agrofaga na danym terenie ma kluczowe znaczenie dla oceny jego szkodliwości dla roślin uprawnych i środowiska naturalnego oraz oszacowania potencjalnych strat gospodarczych. Im więcej czasu upłynie od wprowadzenia i zasiedlenia się nowego agrofaga do momentu jego wykrycia, tym trudniejsza i bardziej kosztowna będzie jego elimanacja. Przykładami obrazującymi znaczenie i skalę tego rodzaju problemów jest występowanie nicienia - węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) na terytorium Portugalii i Hiszpanii, gdzie koszty działań zmierzających do wyniszczenia agrofaga, prowadzone w latach 1999–2013, sięgają ogółem ok. 100 mln EUR czy też porażenie drzew oliwnych przez bakterię Xylella fastidiosa we Włoszech, gdzie od 2014 r. porażeniu uległo 1 mln drzew oliwnych, a produkcja oliwy z oliwek we włoskim regionie Apulia zmniejszyła się o 40%, co stanowi wartość 65-195 mln EUR.


W sytuacji wzrastającego poziomu zagrożenia dla zdrowia roślin za najbardziej istotne uznaje się podnoszenie świadomości społecznej, jako ważnego narzędzia realizacji działań zapobiegawczych i zwalczających w obszarze zdrowia roślin. Jak wynika z doświadczeń wielu krajów, społeczeństwo może istotnie wspierać krajowe organizacje ochrony roślin (tą rolę w Polsce pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – PIORiN) w ich działaniach prewencyjnych poprzez współuczestniczenie w wykrywaniu ognisk nowych chorób i szkodników, wpływając w ten sposób na redukcję szkód wyrządzanych przez agrofagi i zmniejszając zagrożenie fitosanitarne.


Informacje na temat identyfikowanych w terytorium Unii Europejskiej istotnych, nowych zagrożeń fitosanitarnych, tj. nowych czynników chorobotwórczych  i szkodników, które pomogą Państwu współuczestniczyć w działaniach PIORiN na rzecz ochrony zdrowotności roślin w Polsce dostępne są poniżej.

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1

Neoleucinoides elegantalis

2 Oenota hirta
3 Phytophthora chrysanthemi
4 Spodoptera frugiperda
5 Tetranychus evansi
6 Thekopsora minima
7 Halyomorpha halys
8 Grapevine Syrah virus-1 
9 Rhagoletis completa
10 Pterandrus rosa
11 Rhagoletis fausta
12 Rhagoletis pomonella
13 Rose rosette virus
14 Neonectria neomacrospora
15 Tomato brown rugose
16 Dendroctonus valens
17 Saperda tridentata
18 Agrilus planipennis
19 Ćma bukszpnowa (Cydalima perspectalis)
20 Neoleucinoides elegantalis 
21 Oemona hirta
23 Phaeocryptopus nudus
24 Paysandisia archon 
25 Citrus bark cracking viroid
26 Elasmopalpus lignosellus
27 Souhern tomato virus (STV)
28 Tomato chlorosis virus 
29 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
30 Agrilus anxius
31 Aleurocanthus spiniferus
32 Bactericera cockerelli
33 Bretziella fagacearum 
34 Diaporthe vaccinii
35 Conotrachelus nenuphar
36 Grapevine flavescence dorée phytoplasma 

Pliki do pobrania

Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 19.01.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 5.02.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 11.04.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 18.06.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 10.08.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 28.11.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 14.12.2018 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 14.03.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 22.05.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 15.07.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 29.07.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 30.09.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 22.10.2019 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 17.01.2020 r.)
Raport nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych (przygotowano dn. 17.01.2020 r.)