Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brexit - ważne informacje

Informacja dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowana przez organy UE


Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (dalej „Zjednoczone Królestwo”) złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że jeśli ratyfikowana umowa wyjścia nie ustali innej daty, całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestaje obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, od 30 marca 2019 r., od godz. 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego) („data wystąpienia”). Zjednoczone Królestwo stanie się wówczas „państwem trzecim” dla państw członkowskich UE.


Przygotowanie do wystąpienia leży nie tylko w gestii unijnych i krajowych władz, lecz dotyczy również podmiotów prywatnych.


Ze względu na liczne wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do treści ewentualnej umowy wyjścia, przypomina się podmiotom o prawnych konsekwencjach, które powinny być wzięte pod uwagę po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.


Komisja Europejska opracowała w języku angielskim noty informacyjne dla podmiotów dotyczące brexitu, m. in. w zakresie zdrowia roślin - https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_health.pdf, środków ochrony roślin: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_pesticides.pdf oraz materiału rozmnożeniowego: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_reproductive_material_en.pdf.

Komisja Europejska publikuje wszystkie informacje w języku angielskim na portalu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en


Dodatkowo Rada Unii Europejskiej publikuje informacje w języku polskim dotyczące kalendarium negocjacji pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem pod linkiem: http://www.consilium.europa.eu/pl/topics/brexit/

Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało broszurę pt. „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca”, przygotowaną przez MSZ w porozumieniu z innymi resortami, przede wszystkim z resortem przedsiębiorczości i technologii.

Broszura ta przedstawia szczegółowy zakres pytań, na które powinni odpowiedzieć sobie przedsiębiorcy. Broszura ma celu wsparcie przedsiębiorców w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowania modelu biznesowego do nowych okoliczności.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronach MSZ pod tym linkiem.

Pliki do pobrania

Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca

Komunikaty Rady Unii Europejskiej

Najnowsze informacje publikowane przez Radę dostępne są tutaj: https://www.consilium.europa.eu/pl/topics/brexit/

Zgłoś błąd