Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

ul. Żwirki i Wigury 73

87-100 Toruń

 

p.o. Kierownika Laboratorium: Justyna Pięcińska

tel. 56 639-11-12

 

email: 

email: 

tel. 56 623‑56‑98

tel. 56 639‑11‑10

 

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF) zapewnia:

  • koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki objętych przepisami prawa bakterii, grzybów, wirusów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin
  • sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań
  • jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów
  • stanowi zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji.

 

W przypadku pierwszych wykryć agrofagów to właśnie RLF je potwierdza, w przypadku odwołań to tu odbywa się weryfikacja wyników. 

RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje.

Wszystkie powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a  przede wszystkim rzetelności i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach fitosanitarnych.

   
REFERENCYJNE LABORATORIUM FITOSANITARNE

Pracownia nematologii, entomologii i herbologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów i nicieni – szkodników roślin

Tomasz Konefał
tel. 56 639-11-16
 
Karolina Duda
tel. 56 639-11-15
 

Pracownia wirusologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin

Justyna Pięcińska

tel. 56 639-11-12

 

Anna Rosińska

tel. 56 639-11-12

 

Agnieszka Mocka

tel. 56 639-11-12

 

Pracownia bakteriologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin

Anna Kołodziejska
tel. 56 639-11-13
 

Lucyna Bocian

tel. 56 639-11-13

 

Monika Zaremba

tel. 56 639-11-13

 

Paulina Orszewska
tel. 56 623-56-98

tel. 56 639-11-10 wew. 23

 

Pracownia mikologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin

Grażyna Szkuta
tel. 56 639-11-14
 

Pracownia biologii molekularnej

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów metodami biologii molekularnej

Marek Woźny

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Magda Rudzka

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Anna Cymer

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Natalia Prządka

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

 

Zgłoś błąd