Agrofagi szkodliwe

Omówienie wszystkich agrofagów szkodliwych, które zostały uregulowane przepisami unijnymi w zakresie zdrowia roślin - w szczególności w przepisach rozporządzenia nr 2019/2072.

 

Opracowania zostały podzielone tematycznie ze względu na typ organizmu i/lub grupę rośliny, które może porażać. 

 

W każdym opracowaniu zamieszczono informacje w zakresie"

  • nazwy agrofaga szkodliwego,
  • roślin żywicielskich
  • występowania w Polsce
  • możliwości zadomowienia się organizmu w Polsce
  • zasady prowadzenia lustracji pod kątem danego organizmu
  • zasady pobierania prób
  • zdjęcia objawów powodowanych przez organizmy

 

RAN - oznacza Regulowane Agrofagi Niekwarantannowe. Inne określenie to RNQP - Regulated Non-Quarantine Pests.

Pliki do pobrania

Agrofagi kwarantannowe z UE (17.10.2022)
Agrofagi kwarantannowe spoza UE (20.03.2023)
Agrofagi RAN dla roślin leśnych (09.11.2022)
Agrofagi RAN dla chmielu (09.11.2022)
Agrofagi RAN dla roślin ozdobnych (20.03.2023)
Agrofagi RAN dla warzyw (09.11.2022)
Agrofagi RAN dla winorośli (09.11.2022)
Agrofagi RAN dla aktinidii (09.11.2022)
Agrofagi RAN dla nasion ziemniaka (09.11.2022)
Agrofagi objęte środkami (20.03.2023)
Inne agrofagi (20.03.2023)