13 Maja 2020

Wymogi szczegółowe dla agrofagów

Omówienie załącznika nr VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

 

Opracowanie to przedstawia wymagania jakie muszą zostać spełnione w celu dokonania prawidłowej oceny materiałów roślinnych, dla potrzeb wydania paszportów roślin, oznakowania oraz możliwości obrotu materiałami roślinnymi.

Pliki do pobrania

Wymagania szczególne dla agrofagów kwarantannowych dla materiałów roślinnych - zasady realizacji w Polsce