Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Polecamy

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Dodano przepisy fitosanitarne Kamerunu
  2. Ukazała się zmiana do rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
  3. Zaktualizowano wykaz ekologicznego materiału siewnego oraz wykaz dostawców tego materiału
  4. Dodano informację o plantacjach przyjętych do oceny w 2017 r.
  5. Zamieszczono ofertę pracy w Biurze Ochrony Roślin i Techniki
Zgłoś błąd