Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO
Komunikat dla producentów i eksporterów jabłek do Federacji Rosyjskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach opublikował na swojej stronie internetowej komunikat „Uwagi dla producentów i eksporterów jabłek do Federacji Rosyjskiej dotyczące ochrony jabłoni w drugiej części sezonu”.
Treść komunikatu jest dostępna tutaj (źródło: www.inhort.pl).

Główny Inspektor mając na uwadze informacje otrzymywane od Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej o wykrywanych przekroczeniach rosyjskich norm pozostałości środków ochrony roślin i azotanów w wywożonych z Polski na rynek Federacji Rosyjskiej produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, po raz kolejny przypomina o konieczność zapewnienia, aby przesyłki owoców i warzyw, kierowane do FR, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i azotanów.

Stosowanie się producentów produkujących na rynek Federacji Rosyjskiej do ww. zaleceń Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie skutkować ograniczeniem problemów związanych z przekroczeniami rosyjskich norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach.

opublikował: Tomasz Leszczynski
2014-07-24 23:21
Rozmowy Głównego Inspektora z przedstawicielami Rossielchoznadzor, dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności

W dniu 30 czerwca br. w Kaliningradzie odbyły się rozmowy techniczno-konsultacyjne przedstawicieli Polski i Federacji Rosyjskiej dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Strony omówiły istotne problemy oraz podejmowane działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzonych podczas dostaw produkcji roślinnej z Polski do Federacji Rosyjskiej. Strony będą kontynuowały bieżącą współpracę oraz wymianę specjalistów. Ponadto, uzgodniono szereg kwestii technicznych dotyczących dokumentów stosowanych w certyfikacji fitosanitarnej.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-01 08:54

STARSZE KOMUNIKATY -->

opublikował: Tomasz Leszczynski
2012-07-17 09:12

Polecamy:

Urzędy kwalifikacyjne państw UE i państw stowarzyszonych
Przemieszczanie ziemniaków
Przepisy fitosanitarne państw trzecich
Integrowana Produkcja Roślin
Katalogi odmian UE

Uzyskaj informacje:

Kontakt
Przydatne linki
Praca w służbie cywilnej
BIP GIORiN Ogłoszenia