Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO
Rozmowy Głównego Inspektora z przedstawicielami Rossielchoznadzor, dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności

W dniu 30 czerwca br. w Kaliningradzie odbyły się rozmowy techniczno-konsultacyjne przedstawicieli Polski i Federacji Rosyjskiej dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Strony omówiły istotne problemy oraz podejmowane działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzonych podczas dostaw produkcji roślinnej z Polski do Federacji Rosyjskiej. Strony będą kontynuowały bieżącą współpracę oraz wymianę specjalistów. Ponadto, uzgodniono szereg kwestii technicznych dotyczących dokumentów stosowanych w certyfikacji fitosanitarnej.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-01 08:54
Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Główny Inspektor informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona została z listy organizmów kwarantannowych

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-06-13 16:22
Szkolenia kwalifikatorów

W dniach 4–6 czerwca 2014 r. odbyły się szkolenia podstawowe i doskonalące dla kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych w grupach roślin pastewnych (strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych, wiechlinowatych) i zbożowych, w części praktycznej.
Więcej...

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-06-13 12:27
Wymagania fitosanitarne przy eksporcie towarów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich

W ostatnim czasie organizacja ochrony roślin Ukrainy systematycznie przekazuje stronie polskiej informacje o przypadkach wywozu z Polski na Ukrainę towarów pochodzenia roślinnego, bez zaopatrywania ich w wymagane świadectwa fitosanitarne.
Więcej...

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-06-12 16:19
Komunikat w zakresie spełniania norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych eksportowanych na rynek Federacji Rosyjskiej

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor), że w dalszym ciągu stwierdzane są liczne przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP) w płodach rolnych eksportowanych na rynek rosyjski.
Więcej...

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-06-10 11:53

STARSZE KOMUNIKATY -->

opublikował: Tomasz Leszczynski
2012-07-17 09:12

Polecamy:

Urzędy kwalifikacyjne państw UE i państw stowarzyszonych
Przemieszczanie ziemniaków
Przepisy fitosanitarne państw trzecich
Integrowana Produkcja Roślin
Katalogi odmian UE

Uzyskaj informacje:

Kontakt
Przydatne linki
Praca w służbie cywilnej
BIP GIORiN Ogłoszenia