Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wybierz WIORiN

Ostatnie zmiany na stronie:

  1. Dodano przepisy Angoli
  2. Zaktualizowano wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji IP
  3. Zaktualizowano przepisy Nowej Zelandii
  4. Opublikowano zatwierdzone "Uzupełnienie metodyki IP jabłek uwzględniające dodatkowe wymagania fitosanitarne Wietnamu"
  5. Opublikowano nowe wydanie zatwierdzonej metodyki integrowanej produkcji jabłek
Zgłoś błąd