Godlo

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa


Strona głównaEnglishBIPKontakt
Szukaj :  

Główny Inspektorat

Zdrowie roślin
Nasiennictwo
Obrót i stosowanie ś.o.r.
Bezpieczeństwo żywności
GMO
Eksport i Import
Działalność laboratoryjna
Rolnictwo ekologiczne
Rzecznik prasowy

Informacje dla:

Informacje dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej
Podmiotów obracających drewnem lub DMO
Wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w eksporcie polskich towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

W dniu 30 lipca 2014 r. na stronie rosyjskiej służby Rossielchodznadzor ukazał się komunikat, w którym strona rosyjska poinformowała o konieczności wprowadzenia od dnia 1 sierpnia 2014 roku tymczasowego ograniczenia importu do Federacji Rosyjskiej z Polski i importu polskich towarów przez kraje trzecie, następujących rodzajów produktów roślinnych:

- jabłka, gruszki, pigwa, świeże (kod taryfy celnej 0808)
- morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, nektarynki, śliwki i owoce tarniny, świeże (kod taryfy celnej 0809);
- kapusta głowiasta, kalafior, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne z rodzaju Brassica, świeże lub schłodzone (kod taryfy celnej 0704);
- pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone (kod taryfy celnej 0709) - ograniczenia nałożonego kodem taryfy celnej 0709 nie stosuje się do grzybów świeżych.

Wykaz produkcji kwarantannowej, z zaznaczeniem produkcji, na które strona rosyjska wprowadziła ograniczenia.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-31 09:44
Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o szczególnych zasadach obowiązujących przy przemieszczaniu ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Więcej....

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-30 16:36
Informacja

W dniach 22 i 23 lipca br. w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli służb fitosanitarnych Polski (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) i Białorusi (Głównej Państwowej Inspekcji Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin). Delegacjom przewodniczyli szefowie służb: Główny Inspektor Pan Tadeusz Kłos oraz Główny Inspektor Pan Leonid Pleszko. Celem spotkania było omówienie bieżących kwestii fitosanitarnych związanych z wymianą roślin i produktów roślinnych pomiędzy obydwoma krajami, a także zagadnień dotyczących eksportu, przez terytorium Białorusi, towarów pochodzenia roślinnego do pozostałych państw Unii Celnej tj. Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu.
Należy podkreślić konstruktywną atmosferę spotkania, w czasie którego udało się omówić i wyjaśnić szereg kwestii związanych z obowiązującym i nowelizowanym prawem oraz procedurami importowo-eksportowymi obowiązującymi na Białorusi i w Unii Celnej. Omówiono także istotne problemy oraz działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzanych podczas dostaw artykułów pochodzenia roślinnego podlegających przepisom fitosanitarnym. Poruszono też tematy z innych dziedzin będących w kompetencji obu Służb, między innymi dotyczące środków ochrony roślin i nasiennictwa. Strony uznały i uzgodniły potrzebę dalszej bieżącej współpracy na poziomie technicznym, w tym wymianę specjalistów.

opublikował: Jerzy Ochnio
2014-07-25 17:09

STARSZE KOMUNIKATY -->

opublikował: Tomasz Leszczynski
2012-07-17 09:12

Polecamy:

Urzędy kwalifikacyjne państw UE i państw stowarzyszonych
Przemieszczanie ziemniaków
Przepisy fitosanitarne państw trzecich
Integrowana Produkcja Roślin
Katalogi odmian UE

Uzyskaj informacje:

Kontakt
Przydatne linki
Praca w służbie cywilnej
BIP GIORiN Ogłoszenia