13 Maja 2020

Ocena zdrowotności wybranych mat. roślinnych dla potrzeb wydania paszportów roślin

W celu umożliwienia przemieszczania (obrotu) określonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, materiały te muszą zostać poddane ocenie zdrowotności. 

 

Ocenę tą dokonuje się uwzględniając szczegółowe wymagania określone w przepisach rozporządzenia nr 2019/2072.

 

Poniższe opracowania przedstawiają wymagania jakie muszą zostać spełnione w celu dokonania prawidłowej oceny materiałów roślinnych pod kątem agrofagów. Wykonanie takiej oceny pozwala zaopatrzyć towary w paszporty roślin lub inne oznakowania oraz umożliwia ich przemieszczanie i obrót.

 

Warto zapoznać się również z innymi organizmami, które mogą występować na roślinach - szczegółowe omówienie tych organizmów dostępne jest w zakładce Agrofagi Szkodliwe.

Pliki do pobrania

Ocena zdrowotności wybranych materiałów roślinnych pod kątem agrofagów kwarantannowych. Omówienie załącznika nr 8.
Ocena zdrowotności wybranych materiałów roślinnych pod kątem regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN). Omówienie załącznika nr 5 dla roślin ozdobnych.
Ocena zdrowotności pod kątem regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN). Omówienie załącznika nr 5 dla roślin leśnych, nasion Solanum tuberosum, mat. rozmn. Humulus lupulus, mat. rozm. i nasadzeniowego warzyw