13 Maja 2020

Ocena zdrowotności wybranych mat. roślinnych dla potrzeb wydania paszportów roślin

W celu umożliwienia przemieszczania (obrotu) określonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, materiały te muszą zostać poddane ocenie zdrowotności. 

 

Ocenę tą dokonuje się uwzględniając szczegółowe wymagania określone w przepisach rozporządzenia nr 2019/2072.

 

Poniższe opracowania przedstawiają wymagania jakie muszą zostać spełnione w celu dokonania prawidłowej oceny materiałów roślinnych pod kątem agrofagów. Wykonanie takiej oceny pozwala zaopatrzyć towary w paszporty roślin lub inne oznakowania oraz umożliwia ich przemieszczanie i obrót.

 

Warto zapoznać się również z innymi organizmami, które mogą występować na roślinach - szczegółowe omówienie tych organizmów dostępne jest w zakładce Agrofagi Szkodliwe.

Pliki do pobrania

Zalecenia w zakresie wykonywania oceny zdrowotności wybranych materiałów roślinnych pod kątem agrofagów kwarantannowych. Omówienie załącznika nr 8.
Zalecenia w zakresie wykonywania oceny zdrowotności wybranych materiałów roślinnych pod kątem regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN). Omówienie załącznika nr 5 dla roślin ozdobnych.
Zalecenia w zakresie wykonywania oceny zdrowotności wybranych materiałów roślinnych pod kątem regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN). Omówienie załącznika nr 5 dla roślin leśnych i innych.