31 Grudnia 2022

Ogólne zasady eksportu


Opis ogólnych zasad, które muszą zostać spełnione, aby móc eksportować rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty do krajów trzecich tzn. innych, niż państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Więcej
30 Grudnia 2022

Przepisy państw trzecich


Szczegółowe informacje na temat przepisów państw trzecich w zakresie zdrowia roślin
Więcej
31 Grudnia 2022

Świadectwo fitosanitarne w formie papierowej


Omówienie wymagań, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać świadectwo fitosanitarne w formie papierowej dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów eksportowanych/reeksportowanych do krajów trzecich
Więcej
31 Grudnia 2022

Elektroniczne świadectwo fitosanitarne


Omówienie wymagań, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać elektroniczne świadectwo fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów eksportowanych/reeksportowanych do krajów trzecich
Więcej
31 Grudnia 2022

Świadectwo przedeksportowe


Kiedy i kto powinien ubiegać się o wydanie świadectwa przedeksportowego dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów eksportowanych/reeksportowanych do krajów trzecich
Więcej
31 Grudnia 2022

Zaświadczenie fitosanitarne


Kiedy wymagane jest zaświadczenie fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów eksportowanych/reeksportowanych do krajów trzecich
Więcej