13 Maja 2020

Ulotki i materiały informacyjne

  1. Ulotki informacyjne opracowane przez PIORiN, dotyczące wybranych organizmów szkodliwych: zapoznaj się tutaj.
     
  2. Karty informacyjne dotyczące wybranych organizmów szkodliwych, opracowane przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności): https://efsa.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=f91d6e95376f4a5da206eb1815ad1489&amp
     
  3. Opis poszczególnych organizmów szkodliwych dostępny w zakładce Agrofagi szkodliwe.