Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ulotki

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 1, objawy chorobowe

2

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 2, izolacja i identyfikacja

3

Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)

4

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)

5

Głownia kukurydzy (Ustilago maydis)

6

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

7

Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus)

8

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna

9

Owocanka południówka (Ceratitis capitata)

10

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

11

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

12

Przemieszczanie ziemniaków pochodzących z Polski i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

strona 1:

strona 2:

13

Zagrożenia fitosanitarne związane z ruchem osobowym

Wersja polska: 

Wersja angielska: 

14 Agrilus auroguttatus

15 Aromia bungii

16 Candidatus Liberibacter solanacearum

17 Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus)

18 Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi)

19 Owocówka południóweczka (Grapholita molesta)

20 Geosmithia morbida i wektor Pityophthorus juglandis

21 Żerdzianki (Monochamus)

22 Popilia japońska (Popillia japonica)

23 Polygraphus proximus

24 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

25 Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

26 Tomato leaf curl New Dehli (ToLCNDV)

27 Xylosandrus crassiusculus

28 Xylella fastidiosa

29 Ralstonia solanacearum
30 Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis
31 ESFY Apricot chlorotic leafroll
32 Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowanej produkcji ziemniaka, opracowanie IHAR
33 Przykładowe preparaty dezynfekujące, działające bakteriobójczo na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, opracowanie IHAR
34 Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, opracownie IOR-PIB
35 Zwalczanie bakteriozy pierscieniowej ziemniaka, opracowanie IOR-PIB
36 Anthonomus eugenii
37 Erwinia stewartii
38 Thaumatotibia leucotreta
39 Thrips setosus
40 Scirtothrips dorsalis oraz Scirtothrips aurantii
41 Clavibacter sepedonicus 
42 Globodera rostochiensis i G. palida
43 Meloidogyne chitwoodi i M. fallax
44

SMOLIKI NIEEUROPEJSKIE

gatunki kwarantannowe: Pissodes cibriani, P. fasciatus, P.nemorensis, P.nitidus, P.punctatus, P.strobi, P.terminalis, P.yunnanensis i P.zitacuarense

45 Pseudomonas syringae pv. actinidiae
46 Ralstonia pseudosolanacearum 
47 Toxoptera citricidus
48 Thrips palmi
49 Tecia solanivora 

 

Ulotki - nowe zagrożenia dla Polski i UE

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1 Phytophthora chrysanthemi
2 Spodoptera frugiperda
3 Tetranychus evansi
4 Thekopsora minima
5 Halyomorpha halys
6 Grapevine Syrah virus-1 
7 Rhagoletis completa
8 Pterandrus rosa
9 Rhagoletis fausta
10 Rhagoletis pomonella
11 Rose rosette virus
12 Neonectria neomacrospora
13 Dendroctonus valens
14 Saperda tridentata
15 Agrilus planipennis
16 Ćma bukszpnowa (Cydalima perspectalis)
17 Neoleucinoides elegantalis 
18 Oemona hirta
19 Phaeocryptopus nudus
20 Paysandisia archon 
21 Citrus bark cracking viroid
22 Elasmopalpus lignosellus
23 Souhern tomato virus (STV)
24 Tomato chlorosis virus 
25 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
26 Agrilus anxius
27 Aleurocanthus spiniferus
28 Bactericera cockerelli
29 Bretziella fagacearum 
30 Diaporthe vaccinii
31 Conotrachelus nenuphar
32 Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
33 Chionaspis pinifoliae
34 Chrysobothris femorata
35 Cinara curvipes

 

Informacje na temat identyfikowanych istotnych, nowych zagrożeń fitosanitarnych, tj. nowych czynników chorobotwórczych  i szkodników znaleźć można na stronie: NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE (NERS – NEW EMERGING RISKS)

Zgłoś błąd