Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ulotki

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 1, objawy chorobowe

2

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 2, izolacja i identyfikacja

3

Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)

4

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)

5

Głownia kukurydzy (Ustilago maydis)

6

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

7

Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus)

8

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna

9

Owocanka południówka (Ceratitis capitata)

10

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

11

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

12

Przemieszczanie ziemniaków pochodzących z Polski i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

strona 1:

strona 2:

13

Zagrożenia fitosanitarne związane z ruchem osobowym

Wersja polska: 

Wersja angielska: 

14 Agrilus auroguttatus

15 Aromia bungii

16 Candidatus Liberibacter solanacearum

17 Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus)

18 Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi)

19 Owocówka południóweczka (Grapholita molesta)

20 Geosmithia morbida i wektor Pityophthorus juglandis

21 Żerdzianki (Monochamus)

22 Popilia japońska (Popillia japonica)

23 Polygraphus proximus

24 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

25 Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

26 Tomato leaf curl New Dehli (ToLCNDV)

27 Xylosandrus crassiusculus

28 Xylella fastidiosa

29 Ralstonia solanacearum
30 Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis
31 ESFY Apricot chlorotic leafroll
32 Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowanej produkcji ziemniaka, opracowanie IHAR
33 Przykładowe preparaty dezynfekujące, działające bakteriobójczo na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, opracowanie IHAR
34 Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, opracownie IOR-PIB
35 Zwalczanie bakteriozy pierscieniowej ziemniaka, opracowanie IOR-PIB
36 Anthonomus eugenii
37 Erwinia stewartii
38 Thaumatotibia leucotreta
39 Thrips setosus

 

Zgłoś błąd