10 Kwietnia 2020

Egzamin na odległość - forma elektroniczna

Z uwagi na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemicznego oraz ograniczenia w możliwości przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin, wprowadzona została możliwość zdawania egzaminu elektronicznego (na odległość). 

 

Podmiot chcący przystąpić do egzaminu na odległość musi skontaktować się z właściwą swojemu miejscu zamieszkania lub siedziby, jednostką organizacyjną WIORiN przeprowadzającą takie egzaminy. Po dopełnieniu wymaganych formalności, zdający otrzyma na swój adres email zestaw testów, które musi wypełnić i odesłać mailowo w określonym czasie. 

 

Szczegółowe informacje:

  1. Procedura zdawania egzaminu na odległość
  2. Wykaz jednostek przeprowadzających egzaminy
  3. Karta zgłoszenia na egzamin

 

Powyższe zasady stosuje się do odwołania.