01 Kwietnia 2019

Nowe zasady importu do UE od 14.12.2019 r.


Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązywać zaczną przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.
Więcej
01 Kwietnia 2019

Jak założyć konto w systemie TRACES


Artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat procedury zakładania konta w systemie TRACES.
Więcej
01 Kwietnia 2019

Ulotki informacyjne


Ulotki dotyczące podstawowych informacji w zakresie zasad importu do UE po dniu 14 grudnia 2019 r.
Więcej
02 Kwietnia 2019

Instrukcje i poradniki dotyczące pracy w systemie TRACES


Komplet materiałów instruktażowych w postaci filmów oraz poradników w zakresie pracy w systemie TRACES
Więcej
16 Grudnia 2019

Dokumenty w trybie awaryjnym


Jeżeli system TRACES lub jedna z jego funkcji jest niedostępna przez dłużej niż godzinę, użytkownicy mogą stosować wydrukowane lub elektroniczne formularze przeznaczone do wypełnienia, do celów zapisu i wymiany informacji
Więcej