16 Grudnia 2019

Dokumenty w trybie awaryjnym

Zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych (rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC), jeżeli system TRACES lub jedna z jego funkcji jest niedostępna przez dłużej niż godzinę, użytkownicy mogą stosować wydrukowane lub elektroniczne formularze przeznaczone do wypełnienia, do celów zapisu i wymiany informacji.

 

Kiedy systemy lub funkcje staną się ponownie dostępne, użytkownicy korzystając z danych zapisanych w ww. formularzach tworzą dokumenty w systemie.

 

Jeżeli system TRACES lub jedna z jego funkcji są niedostępne, dozwolone jest, aby tymczasowo tworzyć i wymieniać drogą elektroniczną wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Na dokumentach utworzonych w tym trybie należy umieścić informację/sformułowanie „utworzono w trakcie awarii”.

Pliki do pobrania

Pusty dokument CHED-PP do wypełnienia w czasie awarii systemu TRACES
Pusty dokument CHED-PP do wypełnienia w czasie awarii systemu TRACES