25 Lutego 2020

Wykaz punktów kontroli granicznej

Wykaz punktów kontroli granicznej
Wykaz punktów...

Wykaz polskich punktów kontroli granicznej (PKG), w których przeprowadzana jest graniczna kontrola fitosanitarna

List of Polish Border Control Posts (BCP), where phytosanitary border control is conducted

 

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELI

EXPLANATIONS OF ABBREVIATIONS USED IN THE TABLE:

 

Typ transportu / Type of transport:

R – transport drogowy / road transport;

F – transport  kolejowy / railway transport;

P – port;

A – lotnisko / airport

 

Kategorie kontrolowanych towarów

Categories of goods and specifications:

P – rośliny / plants;

PP – produkty roślinne / plant products;

PP(WP) – produkty roślinne (produkty drewniane) / plant products (wood products),

OO – inne / other

 

Pliki do pobrania

Wykaz punktów kontroli granicznej i ośrodków inspekcyjnych 05.2023