25 Lutego 2020

System TRACES

Zgłoszenie towaru do kontroli granicznej odbywa się poprzez system informatyczny TRACES. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na dedykowanej podstronie: http://piorin.gov.pl/traces/