Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora

2018 r.

Pliki do pobrania

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej: Inspektora ds. ochrony Roślin i Techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Krajeńskich.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej : Laboranta ds. diagnostyki wirusologicznej , mikologicznej oraz nematologicznej w Laboratorium Wojewódzkim WIORIN.

2017 r.

Pliki do pobrania

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego lnspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość nie przekracza 30.000 euro
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w WIORIN w Gorzowie Wlkp.(Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie utworzenia w 2017r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Krośnie Odrzańskim.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Laboranta ds. oceny zdolności kiełkowania w Pracowni Oceny Nasion.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Krośnie Odrzańskim
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Kraj.

2016 r.

Pliki do pobrania

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w WIORiN
w sprawie ustalenia planu szkoleń na 2016 r. dla pracowników Wojewódzkiego inspektoratu. Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego.
w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej
w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
w sprawie wprowadzenia procedury realizacji budżetu zadaniowego
w sprawie utworzenia w 2016 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie zasad zwrotu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
w sprawie wdrażania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Wojewódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w oddziale w Świebodzinie
w sprawie dokonywania wydatków publicznych w WIORiN w Gorzowie Wlkp, których wartość nie przekracza 30.000 euro

2015 r.

Pliki do pobrania

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Nowej Soli.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. ochrony roślin i techniki w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Zielonej Górze.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Laboranta ds. oceny zdolności kiełkowania w Laboratorium Wojewódzkim – Pracowni Oceny Nasion w Delegaturze w Zielonej Górze
w sprawie powołania Komisji do spraw sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w którym wyposażony jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespół ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: Inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu w Lubsku.
w sprawie utworzenia w 2015 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające Zarządzenie Nr 11 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Standardów
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie.
zmieniające zarządzenie nr 13 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej: samodzielne stanowisko pracy Informatyk w Wojewódzkim Inspektoracie
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WIORiN w Gorzowie Wlkp.

2014 r.

Pliki do pobrania

w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Zał.1 do użytku wewn.)
w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2014 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość nie przekracza 30.000 euro
w sprawie utworzenia w 2014 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy
w sprawie zasad oceny pracowników i funkcjonowania jednostki przez petentów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zmieniające zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia w 2014 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2013 r.

Pliki do pobrania

w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych, samochodów prywatnych do celów służbowych oraz korzystania z usług zewnętrznych firm transportowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów służbowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania umów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia trybu udzielania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz prowadzenia rejestru upoważnień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.
w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2013 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ( Załącznik nr. 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie wprowadzenia spójnego systemu ocen okresowych dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr. 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia spójnego systemu ocen dla członków korpusu...
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie utworzenia w 2013 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego ds. prowadzenia obrotu gotówkowego i ewidencji gospodarczych.
w sprawie wprowadzenia trzyletniego programu zarządzania zasobami ludzkimi dla członków korpusu służby cywilnej
zmieniające Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie utworzenia w 2013 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wyboru systemu tradycyjnego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Wojewódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp..

2012 r.

Pliki do pobrania

w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2012 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające Zarządzenie nr 15 w sprawie sporządzenia opisów stanowisk oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy oraz przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, których wartość nie przekracza 14.000 euro.
w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie utworzenia w 2012 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji do oszacowania gruntów będących w zarządzie lub wieczystym użytkowaniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji budżetu zadaniowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie wprowadzenia "Księgi Standardów" dla członków korpusu służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Antymobbingowego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 1 do użytku wewnętrznego)
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko Gł. Specjalisty w Pracowni Oceny Nasion w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Zielonej Górze.

2011 r.

Pliki do pobrania

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji do spraw sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko księgowy ds. płacowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko księgowy ds. prowadzenia obrotu gotówkowego i ewidencji gospodarczych w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wyboru podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2011 dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż komór fitotronowych do celów badawczych.
w sprawie utworzenia w 2011 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
zmieniające zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia w 2011 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie sporządzenia opisów stanowisk oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy oraz przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie nr 12/2011 w sprawie utworzenia w 2011 r. funduszu nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zmieniające zarządzenie nr 15 w sprawie sporządzenia opisów stanowisk oraz powołania zespołu wewnętrznego do weryfikacji opisów stanowisk pracy oraz przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia działań oszczędnościowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nieotwieranych na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi sekretariatu.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłat za sprzedaż wydawnictw i usług informatycznych w WIORiN w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
w sprawie zasad samooceny pracowników jednostki
w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Sęga, Magdalena Jaszcza, Dorota Mazankiewicz, Ryszard Mróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gudacz
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 10:00
Data publikacji informacji: 28.08.2014 14:29
Data aktualizacji informacji: 13.06.2017 11:28
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd