Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dzierżawa garażu w oddziale w Strzelcach Krajeńskich

         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. poszukuje pomieszczenia garażowego w Strzelcach Krajeńskich z możliwością wynajęcia od 01.09.2020 r. Informacje można składać w Oddziale WIORIN w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska, 15 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel.95 76 32 179, komórkowy 694 494 353, osoba do kontaktu Aleksandra Leśniak lub w siedzibie głównej WIORIN w Gorzowie Wlkp. ul.Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp. ,tel. 957 239 008, komórkowy 662 239 101 ,osoba do kontaktu Dorota Mazankiewicz.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w programie praktyk w administracji rządowej w 2016 roku

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. można uzyskać pod numerem telefonu 95-723-90-08 oraz adresem elektronicznym Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2016 r. są dostępne na stronie bip kprm.

Zasady odbywania przez bezrobotnych staży w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

O staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim mogą ubiegać się osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz spełniają warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy. Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu. Po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Krzysztof Nieznański
Data publikacji informacji: 16.01.2015 13:57
Data aktualizacji informacji: 05.02.2015 12:27
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd