Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji przedsiębiorców zajmujących się obrotem materiałem siewnym
Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji rolników zajmujących się obrotem materiałem siewnym
Procedura ubiegania się o wpis do ewidencji dostawców zajmujących się obrotem materiałem siewnym

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Opłaty Skarbowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 255, poz. 1635 - z późn. zm).

Rodzaj czynności urzędowej:

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wpis do rejestru przedsiębiorców - 10 zł;
Wydanie świadectwa fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych lub podmiotów - 20zł;
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że w partii bulw ziemniaków nie stwierdzono występowania CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. SEPEDONICUS - zwolnione z opłaty
Wydanie zaświadczenia o stanie fitosanitarnym roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - 17zł;

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Dokumentacja stosowanych środków ochrony roślin
Wpis do rejestru działalności regulowanej: Prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - 616 zł
Wpis do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej): Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 220 zł
Wpis do rejestru działalności regulowanej: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 220 zł
Wpis do rejestru działalności regulowanej: Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowanie tych środków - 1135 zł
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Aurelia Husiatyńska-Bojba, Leszek Mazurkiewicz, Witold Mysiuga
Osoba publikująca informację: Jacek Gudacz
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 14:00
Data publikacji informacji: 29.08.2014 14:14
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 09:27
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd