Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Urzędu, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych inny niż pierwotny publiczny cel wykorzystania dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i odbywa się na zasadach ustalonych w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016 poz. 352).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim określa niżej wymienione warunki ponownego wykorzystania informacji:

  1. Informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu;
  2. Należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
  3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

 Tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada za przekazywane informacje.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania, w sprawach szczególnie skomplikowanych może on wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pliki do pobrania

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Zgłoś błąd