Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Zgłoszenie produkcji materiału CAC
Zlecenie przeprowadzenia fitosanitarnej oceny organoleptycznej / pobrania prób / wykonania badania w laboratorium
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdrowotności pod kątem Cms dla ziemniaków wysyłanych do krajów członkowskich Unii Europejskiej
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie paszportów dla materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportów dla sadzeniaków ziemniaka

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Wniosek na zamówienie etykiet urzędowych
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Arkusz do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (drzewka i krzewy)
Wniosek o pobranie prób do oceny
Upoważnienie do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej
Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiałem
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

Dział Nadzoru Nasiennego - Rolnictwo ekologiczne

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Dokumentacja stosowanych środków ochrony roślin
Wpis do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej):Prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - 616 zł
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - 616zł.
Wpis do rejestru działalności regulowanej: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 220 zł
Wpis do rejestru działalności regulowanej: Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowanie tych środków - 1135 zł

Laboratorium Fitosanitarne

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Ankieta badania zadowolenia klienta

Pracownia Oceny Nasion

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion
Ankieta badania zadowolenia klienta
Zgłoś błąd