Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część główna
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część A
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część B
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - załącznik ( typy towaru, rodziny, rodzaje, gatunki )  

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
Zgłoszenie produkcji materiału CAC
Zlecenie przeprowadzenia fitosanitarnej oceny organoleptycznej / pobrania prób / wykonania badania w laboratorium
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdrowotności pod kątem Cs dla ziemniaków wysyłanych do krajów członkowskich Unii Europejskiej
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie paszportów dla materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportów dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego.

Dział Nadzoru Nasiennego

Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część główna
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część A
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - część B
Wniosek o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - załącznik ( typy towaru, rodziny, rodzaje, gatunki )  

Pliki do pobrania

Wniosek na zamówienie etykiet urzędowych
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Arkusz do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (drzewka i krzewy)
Wniosek o pobranie prób do oceny
Upoważnienie do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

Dział Nadzoru Nasiennego - Rolnictwo ekologiczne

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Obrót środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o powołania komisji egzaminacyjnej
     
 
Integrowana Produkcja
Wniosek o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Oświadczenie do wniosku o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności na wniosek strony w zakresie certyfikacji w Integrowanej Produkcji

Laboratorium Fitosanitarne

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Ankieta badania zadowolenia klienta

Pracownia Oceny Nasion

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium
Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion
Ankieta badania zadowolenia klienta
Zgłoś błąd