Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Status prawny

 

§1.Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

§2.Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje zadania i kompetencje w imieniu Wojewody.

§3.Wojewódzki Inspektorat jest dysponentem III stopnia środków budżetowych. Zapewnia realizację zadań ustawowych , kierunków działania Inspekcji, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora i poleceniami Wojewody Lubuskiego

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014 07:40
Data publikacji informacji: 27.08.2014 07:53
Data aktualizacji informacji: 23.01.2018 13:15
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd