Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów publicznoprawnych

 

Zgodnie z paragrafem 9 ustęp 1 punkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ustalonego Zarządzeniem nr 15 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 października 2013 r., do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy ustalanie regulaminów, wydawanie zarządzeń , instrukcji, w celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu. Wskazane w zdaniu poprzedzającym akty prawne mają jedynie charakter wewnętrzny i nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego. W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych. Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygniecie gospodarcze, organizacyjne lub określać stanowisko w konkretnej sprawie.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Paweł Witt
Data wytworzenia informacji: 29.08.2014 09:20
Data publikacji informacji: 29.08.2014 09:32
Data aktualizacji informacji: 23.01.2018 13:15
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd