Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.64.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów BHP dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.64.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

23.03.2021
WAD.2601.68.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.68.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

18.03.2021
WAD.2601.37.2021

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) do jednostek WIORiN we Wrocławiu zlokalizowanych w Głogowie i Lubinie (WAD.2601.37.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

17.02.2021
WAD.2601.363.2020

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu

07.12.2020
WAD.2601.340.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.340.2020). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

04.12.2020
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian