Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.348.2016

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.348.2016)

25.11.2016
WAD.2601.350.2016

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę świadczenia stacjonarnego dostępu do internetu stacjonarnego dla Oddziałów/Delegatur WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.350.2016)

23.11.2016
WAd.2601.330.2016

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu. Postępowanie nr WAD.2601.330.2016 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

16.11.2016
WAD.2601.336.2016

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2017 w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego i OC dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

10.11.2016
WAD.2601.43.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

22.03.2016
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    14
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian