Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.30.2016

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

09.02.2016
WAD.2601.21.2016

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

01.02.2016
WAD.2601.412.2015

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

09.12.2015
WAD.2601.404.2015

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.404.2015).

07.12.2015
WAD.2601.366.2015

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2016 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocłąwiu. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r.

27.11.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian