Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.86.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej (WAD.2601.86.2023) dla lokali i nieruchomości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

22.09.2023
WAD.2601.42.2023

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) dla Oddziałów w Dzierżoniowie, Lwówku Śląskim, Oleśnicy, Strzelinie i Złotoryi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.42.2023). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

31.07.2023
WAD.2601.165.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych (WAD.2601.165.2023). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

19.07.2023
WAD.2601.142.2023 (część A)

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów z oprogramowaniem i wyposażeniem (WAD.2601.142.2023 – część A). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021

05.07.2023
WAD.2601.142.2023 (część B)

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek termicznych z wyposażeniem (WAD.2601.142.2023 – część B). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

27.06.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian