Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.325.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu laboratoryjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.325.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

19.10.2017
WAD.2601.285.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu rejestratorów temperatury i wilgotności dla PON.Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

21.09.2017
WAD.2601.280.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę skanerów dokumentowych dla Oddziałów WIORiN we Wrocławiu do potrzeb EZD.Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

13.09.2017
WAD.2601.220.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

24.07.2017
WAD.2601.212.2017

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.212.2017)

13.07.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian