Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.222.2019

Zapytanie ofertowe (powtórzone) na kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIORiN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

01.08.2019
WAD.2601.222.2019

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw), dla obiektów WIORIN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

15.07.2019
WAD.2601.175.2019

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

14.06.2019
WAD.2601.77.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP (WAD.2601.77.2019) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

01.04.2019
WAD.26011.82.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do lokali i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.82.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

26.03.2019
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian