Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.415.2018

Zapytanie ofertowe na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu.Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

07.12.2018
WAD.2601.345.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę kurtek softshell i koszulek polo dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu – II postępowanie. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

04.12.2018
WAD.2601.246.2018 cz.1

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej dla Oddziałów/Delegatur WIORiN we Wrocławiu (część nr 1 postępowania). Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r

30.11.2018
WAD.2601.246.2018 cz. 2

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (część nr 2 postępowania). Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r.

28.11.2018
WAD.2601.348.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2019 majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

23.11.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian