Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.175.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu okresowego klimatyzatorów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie nr WAD.2601.175.2017 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

09.06.2017
WAD.2601.130.2017

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw), dla obiektów WIORIN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego (zmodyfikowane 19.05.2017r.). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro z 04.06.2014 r.”

16.05.2017
WAD.272.4.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czterech samochodów osobowych dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

05.05.2017
WAD.2601.81.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.81.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

25.04.2017
WAD.272.3.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czterech samochodów osobowych dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

27.03.2017
1  2  3  4  5  6  7  8    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian