Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.3.2024

WIORiN we Wrocławiu na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje o publikacji w dniu 19.06.2024 w BZP ogłoszenia o zamówieniu (2024/BZP 00373564) i rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48e65ed6-2c8e-11ef-b373-0e435a8a43bc

19.06.2024
WAD.2601.58.2024

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.58.2024). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 04.03.2024 r.

15.05.2024
WAD.2601.277.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

08.12.2023
WAD.2601.335.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków twardych do macierzy NAS (WAD.2601.335.2023). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

04.12.2023
WAD.2601.290.2023

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres dwóch lat badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

01.12.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian