Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.220.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

24.07.2017
WAD.2601.212.2017

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.212.2017)

13.07.2017
WAD.2601.201.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę szkiełek diagnostycznych do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.201.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

12.07.2017
WAD.2601.175.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu okresowego klimatyzatorów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie nr WAD.2601.175.2017 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

09.06.2017
WAD.272.4.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa czterech samochodów osobowych dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

05.05.2017
1  2  3  4  5  6  7  8    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian