Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Status prawny

  1. Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
  2. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje zadania i kompetencje w imieniu Wojewody.
  3. Wojewódzki Inspektorat jest dysponentem III stopnia środków budżetowych. Zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora i poleceniami Wojewody Dolnośląskiego
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 13:18
Data aktualizacji informacji: 12.03.2024 16:58
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd