Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Nowe wzory wniosków

  • o wpis / aktualizację wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
  • zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli

Pliki do pobrania

Wniosek - część główna
Załącznik A do wniosku (dane w zakresie spraw fitosanitarnych)
Załącznik B do wniosku (dane w zakresie spraw nasiennych)
Załącznik do wniosku "Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów"

Druki dotyczące działu nadzoru nasiennego

Pliki do pobrania

Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym
Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej
Wniosek o dokonanie oceny plantacji jednorocznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych porzeczki i agrestu
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
Załącznik do wniosku plantacji matecznej porzeczki i agrestu
Załącznik do wniosku pozostałych plantacji nasiennych
Wniosek o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym wraz z klauzulą informacyjną

Druki dotyczące działu nadzoru fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia - przemieszczanie ziemniaków
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego

Druki dotyczące działu ochrony roślin i techniki

Pliki do pobrania

Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Druki dotyczące pracowni oceny nasion

Pliki do pobrania

Dokument towarzyszący dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szare etykiety urzędowe rolnicze)
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego.
Wniosek o wydanie niezadrukowanych etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet urzędowych do materiału siewnego dla partii nasion

Druki inne

Pliki do pobrania

Kwestionariusz osoby ubiegajcej się o zatrudnienie
Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla emeryta ( z ZFŚS)
Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla dziecka ( z ZFŚS) (należy składać corocznie do 30 września )
Zgłoś błąd