Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Druki dotyczące działu nadzoru nasiennego

Pliki do pobrania

Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym
Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej
Wniosek o dokonanie oceny plantacji jednorocznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych porzeczki i agrestu
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
Załącznik do wniosku plantacji matecznej porzeczki i agrestu
Załącznik do wniosku pozostałych plantacji nasiennych
Wniosek o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
Oświadczenie dostawcy materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym wraz z klauzulą informacyjną

Druki dotyczące działu nadzoru fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia - przemieszczanie ziemniaków
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Druki dotyczące działu ochrony roślin i techniki

Pliki do pobrania

Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Druki dotyczące Laboratorium Wojewódzkiego

Pliki do pobrania

Lista metod badań Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu
Zlecenie na wykonanie badań w Laboratorium Wojewódzkim w Bolesławcu
Ankieta badania poziomu zadowolenia Klienta

Druki dotyczące pracowni oceny nasion

Pliki do pobrania

Dokument towarzyszący dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szare etykiety urzędowe rolnicze)
Wniosek o wydanie niezadrukowanych etykiet urzędowych.
Wniosek o wydruk etykiet urzędowych
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego.

Druki inne

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla emeryta ( z ZFŚS) (należy składać corocznie do 31 marca )
Kwestionariusz osoby ubiegajcej się o zatrudnienie
Zgłoś błąd