Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN we Wrocławiu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
Sekretariat tel. 71 371-84-35;
fax 71 371-84-32

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Wrocław jest jednocześnie stroną podmiotową BIP


Logo BIP     Link do serwisu Służby Cywilnej

 

 

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie jedynie  do spraw koniecznych i pilnych wizyt w naszych jednostkach. W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (numery telefonów, adresy email znajdują się w zakładce kontakt).

 

Egzamin potwierdzający wiedzę niezbędną do prowadzenia ocen w celu wydawania paszportów roślin

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii od dnia 14.03.2020 r. do czasu odwołania epidemii WIORiN we Wrocławiu będzie przeprowadzał w każdy wtorek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00, egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin w formie elektronicznej (na odległość).


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do ww. egzaminu są zobowiązane do przesłania na adres e-mail: wypełnionej karty zgłoszenia (w formie skanu/zdjęcia lub w postaci pliku word), która jest dostępna na stronie internetowej. W e-mailu należy wskazać proponowaną datę i godzinę, o której mogłyby  zostać przesłane zdającemu podmiotowi testy.

Ze szczegółami egzaminu należy się zapoznać na stronie www.piorin.gov.pl, na której znajduje się m.in. instrukcja dla podmiotów.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w kolejny wolny wtorek lub piątek następujący po dniu wpływu. Po zdaniu egzaminu podmiot otrzyma na wskazany adres e-mail skan zaświadczenia o zdanym egzaminie, a oryginał zostanie przekazany egzaminowanemu po zakończeniu okresu epidemii.

 

Podstawą wydania ww. zaświadczenia jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Wrocław - PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 wpisując w tytule przelewu: „zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu” oraz imię i nazwisko zdającego egzamin.

 

Redakcja strony wiorin wrocław

  1. Zbigniew Michalewski
  2. Aleksandra Polic
  3. Małgorzata Markiewicz
  4. Beata Nużka
  5. Anna Maciołek
  6. Mariusz Łuczyk

tel.: 71 371-84-35

 

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Wrocław
Zgłoś błąd