Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN we Wrocławiu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
Sekretariat tel. 71 371-84-35;
fax 71 371-84-32

Adres skrytki ePUAP:
/43a10stlv2/SkrytkaESP

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Wrocław jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

Informacja o WIORiN we Wrocławiu w łatwym języku (ETR) - plik PDF


Logo BIP     Link do serwisu Służby Cywilnej

 

 

Deklaracja dostępności WIORiN we Wrocławiu (otwarcie w nowym oknie)
Raport o stanie zapewniania dostępności WIORiN we Wrocławiu - format PDF

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 - format PDF
Monika Kobusińska
Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
tel. 71/371-84-35 wew. 11
e-mail:

Informacja dla klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie i dostarczanie dokumentów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP (adres skrytki: /43a10stlv2/SkrytkaESP). Zasady korzystania z systemu ePUAP znajdziecie Państwo w zakładce ePUAP.
Niezbędne terminy wizyt osobistych w sprawach merytorycznych prowadzonych przez konkretne komórki organizacyjne WIORiN w celu usprawnienia załatwienia Państwa sprawy proszę uzgadniać telefonicznie.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit

Projekt finansowany przez Unie Europejską - logotyp

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przystąpił do projektu „Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit” dofinansowanego w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

Całkowita wartość projektu: 20 469,54 EUR

Dofinansowanie pokrywające wydatki kwalifikowalne projektu w kwocie: 16 814,31 EUR

Więcej informacji można znaleźć w aktualnościach wojewódzkich dotyczących projektu.

 

Egzamin potwierdzający wiedzę niezbędną do prowadzenia ocen w celu wydawania paszportów roślin

WIORiN we Wrocławiu przeprowadza w formie elektronicznej (na odległość) egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin. Egzamin odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do ww. egzaminu są zobowiązane do przesłania na adres e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl wypełnionej karty zgłoszenia (w formie skanu/zdjęcia lub w postaci pliku word), która jest dostępna na stronie internetowej. W e-mailu należy wskazać proponowaną datę i godzinę, o której mogłyby  zostać przesłane zdającemu podmiotowi testy. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej zostanie wystawiony rachunek za przeprowadzenie egzaminu (opłaty poniżej).

Ze szczegółami egzaminu należy się zapoznać na stronie www.piorin.gov.pl, na której znajduje się m.in. instrukcja dla podmiotów.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w kolejny wolny wtorek lub piątek następujący po dniu wpływu. Po zdaniu egzaminu podmiot otrzyma na wskazany adres e-mail skan zaświadczenia o zdanym egzaminie, a oryginał zostanie przekazany egzaminowanemu po zakończeniu okresu epidemii.

 

OPŁATY :

 • za przeprowadzenie ww. egzaminu pobierana jest opłata w wysokości 110 zł uiszczana na podstawie rachunku wystawionego przez WIORiN we Wrocławiu, opłatę należy uiścić nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu (podstawa prawna: rozporządzenie MRiRW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (…) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771)

 • po zdanym egzaminie wydawane jest zaświadczenie - wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

Dowody zapłaty ww.opłaty należy przesłać na adres dnf-wroclaw@piorin.gov.pl  nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu.

 

Redakcja strony wiorin wrocław

 1. Magdalena Gęsior
 2. Monika Kobusińska
 3. Anna Łakomy
 4. Mariusz Łuczyk
 5. Anna Maciołek
 6. Beata Nużka
 7. Aleksandra Polic
 8. Ewa Rozbrojová Zaremba
 9. Weronika Wojdyło

tel.: 71 371-84-35

 

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Wrocław
Zgłoś błąd