Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.35.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.35.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

30.01.2019
WAD.2601.4.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.4.2019). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

07.01.2019
WAD.2601.415.2018

Zapytanie ofertowe na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu.Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

07.12.2018
WAD.2601.246.2018 cz.1

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej dla Oddziałów/Delegatur WIORiN we Wrocławiu (część nr 1 postępowania). Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r

30.11.2018
WAD.2601.246.2018 cz. 2

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (część nr 2 postępowania). Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r.

28.11.2018
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian