Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.54.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.54.2018). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

16.02.2018
WAD.2601.412.2017

Zapytanie ofertowe postępowania na dostawę notebooków i oprogramowania. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

07.12.2017
WAD.2601.394.2017 (część B)

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń laserowych A4 dla WIORiN we Wrocławiu (część B).Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

04.12.2017
WAD.2601.394.2017 (część A)

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę kompaktowych drukarek laserowych A4 dla WIORiN we Wrocławiu (część A). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

29.11.2017
WAD.272.5.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

23.11.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian