Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów prawnych

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje zarządzenia oraz decyzje administracyjne.
W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych, zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu.
Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygniecie gospodarcze, organizacyjne lub określać stanowisko w konkretnej sprawie.
W formie decyzji administracyjnej Wojewódzki Inspektor załatwia sprawy należące do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji. Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Formę pisma okólnego stosuje się w przypadku : celowości przekazania informacji wszystkim lub większości komórek organizacyjnych, konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności komórek organizacyjnych i wydawania poleceń w celu ich likwidacji, konieczności ustalenia jednolitej wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania komórek organizacyjnych w określonych sprawach.

Wybrane akty

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys euro ( załącznik do Zarządzenia nr 15/2017 z 29.12.2017 r.)
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 13:32
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 14:02
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd