Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majatek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu dysponuje majątkiem trwałym ( stan na 31.12.2013 r.) w wysokości 6 582 tys. zł w tym:

  1. grunty - 322 tys. zł
  2. budynki i budowle - 2 821 tys. zł
  3. środki transportu - 1 172 tys. zł
  4. urządzenia techniczne - 18 tys. zł
  5. sprzęt komputerowy - 543 tys. zł
  6. sprzęt laboratoryjny - 1 706 tys. zł
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 12:30
Data aktualizacji informacji: 01.09.2014 12:46
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd