Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.140.2015

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu w Delegaturze Legnica (Część A) i w Delegaturze Lwówek Śl. (Część B). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

27.05.2015
WAD.2601.51.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

03.03.2015
WAD.2601.32.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.32.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

27.02.2015
WAD.2601.23.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych (WAD.2601.23.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

02.02.2015
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian