Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.340.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.340.2020). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

04.12.2020
WAD.2601.303.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu (WAD.2601.303.2020). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 27.12.2017 r.

24.11.2020
WAD.2061.320.2020

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej dla WIORiN we Wrocławiu.Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

23.11.2020
WAD.2601.319.2020

Zapytanie ofertowe postępowania na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu.Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

18.11.2020
WAD.2601.286.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2021 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

06.11.2020
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian