Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.404.2015

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.404.2015).

07.12.2015
WAD.2601.366.2015

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2016 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocłąwiu. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r.

27.11.2015
WAD.2601.382.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

27.11.2015
WAD.2601.323.2015

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres dwóch lat okresowych badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu i Delegatury w Dzierżoniowie (średnio do 50 osób/rok). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

05.11.2015
WAD.2601.341.2015

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ( poniżej 30 tys. euro netto) na dostawę między innymi serwera z oprogramowaniem i wymaganymi licencjami, zasilacza UPS, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanera dokumentowego z dodatkowym oprogramowaniem oraz drukarek i czytników kodów kreskowych dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” .

19.10.2015
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian