Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Statut, schemat oraz regulamin organizacyjny - wiorin we wrocławiu

Szczegółową organizację oraz tryb pracy WIORiN we Wrocławiu określa ustalony Zarządzeniem  nr 19/2020 z dnia 18.09.2020r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego regulamin organizacyjny.

Statut WIORiN we Wrocławiu został nadany  Zarządzeniem nr 252/2020 z dnia 11.09.2020r. Wojewody Dolnośląskiego

 

Pliki do pobrania

Statut WIORiN we Wrocławiu
Regulamin i schemat organizacyjny WIORiN we Wrocławiu
Regulamin i schemat organizacyjny WIORiN we Wrocławiu - skan

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji informacji: 04.08.2014 10:01
Data aktualizacji informacji: 03.11.2020 11:25
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd